Návod pro používání virtuálního zvonkového panelu Q-Rune

Tento návod shrnuje základní pravidla používání aplikace a řešení případných problémů.

Popis aplikace

Aplikace slouží k vyhledávání dostupných kontaktních osob v domě nebo objektu a uskutečnění hovoru s vybranou osobou. Volaná osoba pak může vzdáleně otevřít návštěvníkovi dveře.

Návštěvník k použití aplikace potřebuje pouze chytrý telefon s internetovým prohlížečem. Na mobilním telefonu musí mít zapnutou funkci „Mobilní data“.

Při spojení s kontaktovanou osobou nejsou ze strany návštěvníka s touto osobou sdílena žádná data, které by mohla návštěvníka identifikovat. Nepřenáší se mobilní telefonní číslo, email či jiný identifikační údaj.

Hlavní funkce

Hlavními funkcemi jsou vyhledávání kontaktní osoby a volání vybrané osobě.

V aplikaci je možné vyhledat kontaktní osobu několika postupy:

 • Rolování v seznam zvonků.
 • Zkrácením seznamu skrytím obsahu některých skupin zvonků. Zvonky skupiny se skryjí klepnutím na řádek skupiny. Další klepnutí na řádek skupinu opět rozbalí.
 • Zadáním části textu na virtuálním zvonku v poli pro textové vyhledávání. Při vyhledávání se zobrazují pouze skupiny zvonků, které obsahují zvonek s hledaným textem. Ostatní skupiny jsou odfiltrovány včetně názvu skupiny. Pokud byla skupina před hledáním sbalená, zobrazí se jen název skupiny, a klepnutím na něj se rozbalí filtrovaný obsah se zvonky vyhovujícími zadanému textu.

Volání se iniciuje klepnutím na vybranou osobu/zvonek a potvrzením na zobrazené  obrazovce  s volbami „Zazvonit“ a „Zrušit“.

Některé zvonky na panelu mohu být neaktivní (zašedlé). Na tyto kontakty není možné volat.

Technické podmínky použití aplikace

Pro spojení hovoru s kontaktní osobou je nutné povolit použití mikrofonu mobilního telefonu v nastavení oprávnění internetového prohlížeče. Pokud oprávnění není nastaveno, aplikace uživatele vyzve povolení použít mikrofon.  Nastavení tohoto oprávnění je více popsáno v sekci „Řešení problémů“.

 

Řešení problémů

Problém Řešení
Zobrazí se prázdná stránka Buď je neplatná adresa uložená v QR kódu, nebo administrátor deaktivoval virtuální zvonkový panel. Problém musí řešit administrátor.
Všechny zvonky jsou šedivé a neaktivní Pravděpodobně nastala chyba načítání zvonkového panelu. Pokuste se po chvíli načíst panel znova.
Některé zvonky panelu jsou šedivé. Tento stav nastává v případě, že kontaktní osoba dosud neaktivovala svůj účet. Této kontaktní osobě nelze volat.
Nelze zazvonit na vybranou osobu, protože v prohlížeči není povoleno používat mikrofon. Tento problém se může projevit několika způsoby v závislosti na nastavení oprávnění na vašem telefonu a také na vašich předchozích aktivitách. Z důvodu bezpečnosti je zapínání mikrofonu na mobilním telefonu řízeno na úrovni aplikací. V případě používání zvonkového panelu Q-Rune je touto aplikací vámi zvolený internetový prohlížeč. Podrobný popis projevů a návod, jak povolit použití mikrofonu v internetovém prohlížeči, je v dále v textu.

 

Projevy chybějícího oprávnění použít mikrofon v prohlížeči

Projevy závisí na tom, zda jste již někdy toto oprávnění potvrzovali, a zda jste například i odmítli zobrazovat upozornění v budoucnu.

Zpráva se zobrazí v okamžiku, kdy potvrdíte vyzvánění vybrané osobě.

Otázka s možností změnit nastavení

Na displeji mobilu se vám zobrazí tato zpráva:

Text se může lišit v závislosti na typu mobilu, verzi operačního systému a nastaveného jazyka. V tomto případě klepnutím na „Aktualizovat oprávnění“ můžete povolit použití mikrofonu. Pokud mikrofon zakážete, vyzvánění se ukončí. Viz další ukázka obrazovky.

Pokud na této obrazovce zvolíte „Příště se neptat“ a odmítnete povolit použití mikrofonu, aplikace se již znova ptát nebude a nebudete moci volat kontaktní osobě.

V případě, že jste povolení oprávnění odmítli omylem, pokračujte do kapitoly „Povolit použití mikrofonu v systémovém nastaveni“.

Varovná zpráva o chybějícím oprávnění

V případě, že máte ve vašem mobilním telefonu nastaveno, že se nemá zobrazovat možnost povolit použití mikrofonu, zobrazuje se následující zpráva a volání je zablokováno:

V tomto stavu je nutné změnit oprávnění v systémovém nastavení mobilního telefonu. Viz kapitola „Povolit použití mikrofonu v systémovém nastavení“.

Povolit použití mikrofonu v systémovém nastavení

Pro nastavení oprávnění k mikrofonu je potřeba postupně procházet těmito kroky v nabídce:

 1. Nastavení
 2. Aplikace
 3. Váš internetový prohlížeč (Chrome, Safari, Samsung Internet, Firefox, …)
 4. Oprávnění (v Safari přímo položka „Mikrofon“)

V oprávnění povolte použití mikrofonu.

Pokud nastavení oprávnění na úrovni aplikace nepomohlo, je možné, že máte nastavenu výjimku z oprávnění na konkrétní server ve vašem prohlížeči. Návod na nastavení výjimek z oprávnění je v kapitole „Povolit použití mikrofonu pro vybraný server v nastavení prohlížeče“.

Povolit použití mikrofonu pro vybraný server v nastavení prohlížeče

Nastavení výjimek v internetovém prohlížeči se může lišit podle typu prohlížeče.

Chrome

Nastavení je možné změnit dvěma způsoby klepnutí na příslušnou ikonu na obrazovce. Viz následující obrázek:

 1. Klepnutím na první možnost se zobrazí menu s několika volbami. Klepněte na „Oprávnění“ a následně povolte použití mikrofonu na serveru q-rune.certicon.cz.
 2. Klepnutím na druhou možnost postupně proklikejte volbami:
 3. Nastavení
 4. Nastavení webu
 5. Mikrofon

Pak se zobrazí detailní nastavení oprávnění pro mikrofon, kde klepněte na řádek pro server „q‑rune.certicon.cz“ a v následující obrazovce povolte použití mikrofonu.

 

Firefox

Nastavení je možné změnit dvěma způsoby klepnutím na příslušnou ikonu na obrazovce. Viz následující obrázek

 1. Klepnutím na první možnost se zobrazí menu s několika volbami. Klepněte na „Blokováno“ v řádku Mikrofon. Klepnutím na tento odkaz se přepíná Povolení/Blokování mikrofonu pro vybraný server (q‑rune.certicon.cz).
 2. Klepnutím na druhou možnost postupně proklikejte volbami
 3. Nastavení
 4. Oprávnění serverů
 5. Výjimky
 6. Vybrat server – https://q-rune.certicon.cz
 7. Mikrofon
 8. Povolit

Samsung internet

Nastavení je možné změnit dvěma způsoby klepnutím na příslušnou ikonu na obrazovce. Viz následující obrázek.

 1. Klepnutím na první možnost se zobrazí stránka s informacemi a volbou Povolit mikrofon pro server https://q-rune.certicon.cz.

.

 1. Klepnutím na druhou možnost postupně proklikejte volbami
 2. Nastavení
 3. Weby a stahování
 4. Oprávnění k webu
 5. Mikrofon
 6. Pro server https://q-rune.certicon.cz povolte použití mikrofonu.

 

Safari

Nastavení oprávnění je možné změnit klepnutím na ikonu „aA“ na obrazovce. Viz následující obrázek.

Postupně se proklikejte volbami:

 1. Nastavení
 2. Nastavení pro webový server (q-rune.certicon.cz)
 3. Mikrofon – Povolit
 4. Po klepnutí na odkaz „Hotovo“ obnovte stránku, aby se změna nastavení projevila na aktuální stránce Q-Rune.